Cesja kredytu hipotecznego – czym jest i do czego służy?

Cesja kredytu hipotecznego – czym jest i do czego służy?

 

Nie ulega wątpliwości fakt, że kredyt hipoteczny to potrzebny ludziom produkt finansowy. Umożliwia on realizację marzenia o własnym “M”. Z drugiej strony jest to duże zobowiązanie, które trwa nawet kilkadziesiąt lat. Jak wiemy, w tak długim okresie nasze życie może zmienić się o 180 stopni. Dlatego warto zorientować się czym jest cesja kredytowa i jak zabezpieczyć się na wypadek życiowych zmian.

 

Czym jest cesja kredytu hipotecznego?

Cesja kredytu hipotecznego to przeniesienie wartości kredytu na inną osobę. Oczywiście wymaga ona spisania umowy cywilnoprawnej, pomiędzy obecnym kredytobiorcą, a osobą, która przejmie na siebie zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu. Obowiązek spłacania rat przechodzi wtedy na inną osobę. Cesja musi być dobrowolna, a obie strony powinny wyrazić na nią zgodę.

Cesja kredytu hipotecznego najczęściej ma miejsce gdy dochodzi do rozstania lub rozwodu, gdy związek lub małżeństwo kończy się, ale do spłacenia pozostaje należność finansowa. 

Co musisz wiedzieć decydując się na kredyt hipoteczny w 2022 roku?

 

W jaki sposób przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę?

Pierwszym i niezbędnym krokiem będzie wizyta w banku. Po przedstawieniu decyzji, bank podejmuje kolejne kroki. Po pierwsze, musi on ustalić wiarygodność finansową osoby, która zobowiązuje się przejąć kredyt. Z tego powodu należy przedstawić bankowi dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów, aby mógł zweryfikować zdolność finansową.

 

Co jeśli osoba przejmująca zobowiązanie nie ma wystarczającej zdolności kredytowej?

Takie sytuacje się zdarzają, ale są metody, które mogą być pomocne. Pierwszym sposobem może być nadpłata kredytu, co powoduje, że do spłacenia pozostanie mniejsza kwota i łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową. Innym rozwiązaniem jest dodanie do zobowiązania kolejnej osoby, np. członka rodziny, który posiada wystarczające dochody. 

 

Jakie dokumenty będą potrzebne przy dokonywaniu cesji kredytu?

Aby doszło do cesji, niezbędne jest posiadanie kilku ważnych dokumentów. Warto jednak przede wszystkim zapoznać się z wymaganiami konkretnego banku, ponieważ regulacje poszczególnych banków mogą się nieco od siebie różnić.

 

Niezbędnymi dokumentami są zazwyczaj:

  • dokument potwierdzający tożsamość
  • zaświadczenie o osiąganych dochodach 
  • umowa o pracę
  • akt notarialny 
  • umowa deweloperska i odpis z księgi wieczystej

 

Jaki jest koszt cesji kredytu hipotecznego?

Koszt cesji to zazwyczaj kilkaset złotych. Warto zapoznać się z ofertą konkretnego banku. W cenie tej mieści się sporządzenie nowego aneksu umowy, zwolnienie aktualnego kredytobiorcy z obowiązku dalszego spłacania należności czy opłata za rozpatrzenie wniosku.

Podsumowując, cesja kredytu hipotecznego, mimo dodatkowych kosztów, może okazać się przydatnym rozwiązaniem w trudnych sytuacjach życiowych kredytobiorców. Planując zakup mieszkania, oprócz planu na wystrój wnętrz, warto mieć również plan działania przydatny w takiej sytuacji. Consilo Finanse i Nieruchomości