Refinansowanie kredytu hipotecznego – czym jest i do czego służy?

Zakup własnego mieszkania często wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Umożliwia on realizację marzenia o własnym “M”. Z drugiej strony jest to duże zobowiązanie, które trwa nawet kilkadziesiąt lat. Jak wiemy, w tak długim okresie warunki kredytu mogą się zmienić, na przykład ze względu na rosnące stopy procentowe. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być decyzja o refinansowaniu kredytu hipotecznego.

Czym jest refinansowanie  kredytu hipotecznego?

Najprościej mówiąc, refinansowanie kredytu hipotecznego to przeniesienie kredytu do innego banku. Oczywiście wówczas bank, do którego przenosimy kredyt spłaca dotychczasowe zobowiązanie. Samo zobowiązanie nadal istnieje, ale na rzecz innego podmiotu.

Dlaczego warto skorzystać z refinansowania kredytu hipotecznego?

Nowa oferta kredytowa powinna być korzystniejsza niż dotychczasowa, np, mieć mniejsze oprocentowanie, dzięki czemu możliwe będzie zaoszczędzenie części środków. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane osobom, które posiadają długoterminowe zobowiązanie, zawarte na niekorzystnych warunkach kredytowania.

Jakie warunki należy spełnić, aby refinansować kredyt hipoteczny?

Refinansowanie kredytu hipotecznego jest możliwe w każdym czasie, jeśli zdołamy znaleźć korzystniejszą dla nas ofertę w innym banku. Powinna to być oferta z niższą roczną stopą procentową. Warto pamiętać, że w przypadku refinansowania kredytów nie musimy ponownie posiadać wkładu własnego, ponieważ warunek ten spełniony został przy zawieraniu pierwszej umowy kredytowej.

Jakie dokumenty będą potrzebne przy dokonywaniu refinansowania kredytu hipotecznego?

Aby doszło do refinansowania, niezbędne jest posiadanie kilku ważnych dokumentów. Warto jednak przede wszystkim zapoznać się z ofertami konkurencyjnych banków, ponieważ mogą się one od siebie różnić. Niezbędna będzie podpisana już umowa kredytowa, zaświadczenie o wysokości zadłużenia, informacje o sytuacji finansowej zainteresowanego, a także wycena nieruchomości i wypis z księgi wieczystej. Po zgromadzeniu dokumentów i zapoznaniu się z ofertami banków, należy złożyć wniosek, który zostanie przeanalizowany przez specjalistów. Decyzja zwykle zapada po kilku dniach. W przypadku uzyskania pozytywnej odpowiedzi, następuje podpisanie umowy z nowym bankiem.

Podsumowując, refinansowanie kredytu hipotecznego, mimo dodatkowych kosztów, może okazać się przydatnym rozwiązaniem, które finalnie będzie dla nas korzystne i pomoże zaoszczędzić sporą sumę pieniędzy. Planując zakup mieszkania warto pamiętać o takiej możliwości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach.Consilo Finanse i Nieruchomości