Jak wydarzenia z 2023 roku wpłynęły na branżę finansową?

Mijający rok przyniósł szereg wydarzeń, które miały znaczący wpływ na różne sektory gospodarki. Jednym z obszarów, który szczególnie odczuł skutki pewnych zdarzeń, był sektor finansowy. W 2023 roku nastąpiła prawdziwa rewolucja. W dzisiejszym artykule przedstawiamy kilka kluczowych wydarzeń, które się do tego przyczyniły.

 

Obniżki stóp procentowych

Jednym z kluczowych czynników wpływających na polski sektor finansowy było podejście do polityki stóp procentowych. W trakcie mijającego roku, Narodowy Bank Polski zdecydował się na serię obniżek stóp procentowych – zwłaszcza pierwsza – o 0,75% bardzo zaskoczyła rynek oraz ekspertów. To posunięcie miało na celu stymulację gospodarki, ale równocześnie wpłynęło na marże banków oraz wprowadziło niepewność co do kolejnych obniżek, ponieważ od banków oczekuje się stabilności. Niższe stopy procentowe skłoniły instytucje finansowe do szukania nowych źródeł dochodów i dostosowywania strategii działania.

 

Rządowy program “Bezpieczny Kredyt 2%”

Program ten okazał się istotnym wydarzeniem w ubiegłym roku i stał się znacznym wyzwanie dla sektora finansowego, wynikającym z nieprawidłowej prognozy popytu ze strony klientów, którzy masowo składali wnioski kredytowe. W pierwszych trzech miesiącach programu banki zostały niemal zalewane licznie składanymi wnioskami o kredyty. Ten znaczny wzrost zainteresowania wpłynął na zatrzymanie spadkowego trendu aktywności kredytowej w obszarze kredytów mieszkaniowych w sektorze bankowym. Program został obecnie wstrzymany, ale pojawiają się informacje o innym programie przygotowywanym przez nowy rząd.

 

Wzrost cen nieruchomości

Wzrost cen to rezultat znacznego popytu na kredyty mieszkaniowe, spowodowane również rządowym programem “Bezpieczny Kredyt 2%”.  Skutkował on równocześnie rosnącymi średnimi kwotami zaciąganych kredytów, które przekroczyły już pułap 400 tys. zł. Prognozujemy, że w najbliższej przyszłości ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych będzie kontynuowane. Wynika to z obniżenia inflacji, rzeczywistego wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia zdolności kredytowej klientów.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Dla części instytucji finansowych, rok 2023 okazał się punktem zwrotnym ze względu na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dotyczącą kredytów hipotecznych w obcych walutach, między innymi kredytów frankowych. Banki zobowiązały się do przyspieszenia procesów negocjacji ugód oraz do proponowania bardziej korzystnych warunków klientom, co stanowiło istotną zmianę w porównaniu z wcześniejszymi latami. W rezultacie, dla wyników finansowych tych instytucji wiązało się to z koniecznością utworzenia kolejnych setek milionów rezerw oraz z rozpoznaniem strat związanych z tym zagadnieniem.

 

Cyfrowa transformacja

W ciągu ostatnich kilku lat sektor bankowy przechodził stopniową cyfrową transformację, ale rok 2023 okazał się punktem zwrotnym. Wzrost korzystania z usług bankowości online oraz aplikacji mobilnych był znaczny, co skłoniło wiele instytucji do przyspieszenia procesów cyfryzacji. Banki zaczęły inwestować w nowoczesne technologie, takie jak sztuczna inteligencja i blockchain, aby zaoferować bardziej efektywne i konkurencyjne rozwiązania dla swoich klientów. Nigdy wcześniej klienci banków nie spotkali się z tak znacznym zróżnicowaniem ofert w dziedzinie produktów oszczędnościowych, które są dla nich opracowywane indywidualnie, często w czasie rzeczywistym, i podlegają ciągłym modyfikacjom. Zachowania klientów w kanałach cyfrowych, potencjał oceniany na podstawie szeregu danych wewnętrznych i zewnętrznych, historia relacji z bankiem oraz monitorowanie zmian w ofertach konkurencyjnych banków to tylko kilka czynników, które wpływają na dostosowywanie indywidualnych ofert. W połączeniu z dynamicznie rozwijającymi się możliwościami modeli analitycznych, obecnie przechodzimy test, który ilustruje, w jaki sposób cyfrowy bank może działać w personalizowanym zakresie.

 

Podsumowując,  2023 rok nie tylko przyniósł spadek inflacji i obniżki stóp procentowych, ale również zainicjował szereg zmian w polskim sektorze bankowym. Oferty kredytów z oprocentowaniem na poziomie 2%, cyfrowa rewolucja, a także zmiany w przepisach są kluczowymi elementami transformacji. Banki, aby utrzymać konkurencyjność, muszą sprawnie adaptować się do tych nowych realiów, oferując klientom innowacyjne i dostosowane do potrzeb rozwiązania. Był to też rok wyborczy, czego skutkiem jest zmiana władzy w kraju. Z uwagą będziemy śledzić kolejny rok i zmiany jakie pojawią się w branży finansowej.Consilo Finanse i Nieruchomości