Czy warto nadpłacać kredyt hipoteczny?

Wszystkie osoby posiadające kredyt hipoteczny mogą nadpłacać swoje zobowiązanie. Jednak to banki określają warunki, na których taka nadpłata jest możliwa. Zwykle klienci mogą spłacić swoje kredyty przedterminowo całkowicie lub częściowo. W dzisiejszym artykule przybliżymy proces nadpłacania kredytu i przedstawimy skutki takiej decyzji.

Czym jest nadpłata kredytu?

Nadpłata kredytu to dodatkowa suma pieniędzy wpłacana przez kredytobiorcę do banku, w celu spłaty kredytu szybciej, niż jest to wymagane w umowy kredytowej. Innymi słowy, nadpłata polega na uregulowaniu większej kwoty niż regularna miesięczna rata kredytowa. Nadpłata może być dokonywana zarówno w formie jednorazowej wpłaty, jak i regularnych dodatkowych płatności w trakcie trwania umowy kredytowej. Warunki nadpłacania wyznacza dany bank.

Czym może skutkować nadpłata kredytu?

Efektem nadpłaty może być skrócenie okresu kredytowania, zmniejszenie wysokości kolejnych rat, lub zmniejszenie łącznych kosztów kredytu, przez zmniejszenie kwoty odsetek do zapłacenia. Decyzja o dokonaniu nadpłaty kredytu hipotecznego należy wyłącznie do kredytobiorcy, nie jest konieczne uzyskanie zgody od banku.

Kredyt czy odsetki?

Najczęstsze pytanie, które zadają sobie kredytobiorcy, dotyczy tego czy lepiej nadpłacać kapitał, czy odsetki. Warto wiedzieć, że poprzez nadpłatę kredytu kredytobiorca reguluje kwotę głównego zadłużenia, czyli kapitału, który pożyczył od banku, a nie odsetki. Istnieje możliwość nadpłacenia dowolnej części kapitału. Nadpłacając odsetki, kredytobiorca ogranicza kwotę odsetek, które płaci bankowi, co również może przynieść oszczędności, zwłaszcza w dłuższym okresie. Warto zrozumieć, że zarówno nadpłata kapitału, jak i odsetek, redukuje całkowity dług wobec banku, co jest korzystne dla stabilności finansowej. Ostateczna decyzja powinna być podejmowana w oparciu o własną sytuację i cele finansowe.

Czy termin nadpłaty ma znaczenie?

Tak! Warto pamiętać, że data, w której dokonywana jest nadpłata jest bardzo istotna. Zaleca się dokonanie nadpłaty dzień lub maksymalnie kilka dni po uregulowaniu podstawowej raty. Dzięki takiej nadpłacie od razu zmniejsza się kwota kapitału, od której naliczane są odsetki przy kolejnej racie. Należy również śledzić aktualne oprocentowanie. Nadpłata może być korzystna nawet w przypadku wysokiej inflacji, ponieważ pozwala zmniejszyć kwotę kapitału kredytowego, a to skutkuje obniżeniem podstawy naliczania odsetek. Często nadpłata kredytu hipotecznego jest nieopłacalna podczas pierwszych lat trwania umowy kredytowej, ponieważ bank może pobierać prowizję za takie działanie, co powoduje brak dużych korzyści dla klienta.

Rekompensata dla banku – ile wynosi?

Konsekwencją nadpłacania kredytu może być konieczność uiszczenia specjalnej opłaty dla banku – rekompensaty. Bank, który wymaga opłaty za wcześniejsze zakończenie umowy kredytowej, powinien poinformować swojego klienta o tej opłacie oraz o ewentualnych innych kosztach, które mogą zostać nałożone na kredytobiorcę w przypadku spłaty przedterminowej. Ponadto instytucja udzielająca kredytu powinna, jeśli to możliwe, wskazać wysokość rekompensaty. Jeśli kredyt hipoteczny jest oprocentowany na zmiennej stopie procentowej, bank może pobierać rekompensatę tylko wtedy, gdy całość lub część kredytu hipotecznego została spłacona w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

Podsumowując, nadpłata kredytu hipotecznego może być bardzo korzystnym rozwiązaniem, które pomoże spłacić zobowiązanie dużo szybciej. Należy jednak pamiętać o warunkach nadpłaty, które reguluje dany bank. Jeśli masz więcej pytań dotyczących tego zagadnienia, skontaktuj się z naszymi Ekspertami: 

 

📞 (+48) 668 346 042 Mariusz Nędza
📞 (+48) 791 366 533 Wojtek Obrzut
📞 (+48) 502 596 054 Krzysztof Kękuś


Consilo Finanse i Nieruchomości