Banki a parabanki. Czym się od siebie różnią?

Wielu konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tego, czym są parabanki. Wydaje im się, że działają na podobnych zasadach co instytucje bankowe, a co za tym idzie, klienci obu instytucji otrzymują zbliżone oferty. To jednak nieprawda. Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.


Podstawa działalności

Istotą działalności banków i parabanków są inne podstawy prawne. Banki działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe. Parabanki funkcjonują na mocno uogólnionych zasadach Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Z tego wynika, że parabanki nie podlegają kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór nad nimi sprawuje Związek Instytucji Pożyczkowych, który raczej skupia się na promowaniu dobrych standardów w tej branży. To jednak nie wszystko. Zwykłe banki objęte są gwarancją depozytów. Ich klienci mogą więc być pewni, że nawet gdy bank stanie się niewypłacalny, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci im ich pieniądze. Gdy bankrutuje parabank, pieniądze mogą po prostu przepaść.


Produkty bankowe

Najprościej mówiąc, banki umożliwiają interakcje między klientami, którzy mają pieniądze i chcą je korzystnie ulokować oraz tymi, którzy muszą je pożyczać. Dlatego banki oferują zróżnicowane produkty dla każdego: lokaty, fundusze inwestycyjne, prowadzenie rachunku itp. Parabanki z kolei działają na zasadzie tzw. piramidy finansowej, w której obsługa jednego klienta jest uzależniona od wpłat kolejnych klientów. Dlatego w ofercie parabanku możemy tylko znaleźć kredyt gotówkowy i innego rodzaju pożyczki. Dlaczego więc parabanki cieszą się zaufaniem klientów? Wynika to ze sposobu weryfikacji pożyczkobiorcy. Zwykły bank przed podpisaniem umowy rzetelnie sprawdza zdolność kredytową klienta. Parabanki ograniczają weryfikację do minimum, stąd kredyty mogą zaciągać osoby, których historia kredytowa nie należy do najlepszych. Ponieważ jednak ponoszą one większe ryzyko, że klient nie spłaci zobowiązania, koszty pożyczki w parabankach są wyższe niż w bankach.Consilo Finanse i Nieruchomości