Wszystko co musisz wiedzieć o Mieszkaniu bez wkładu własnego

Planując zakup wymarzonego mieszkania, musimy wziąć pod uwagę wiele czynników. Przede wszystkim należy pamiętać, że wiąże się to również z koniecznością zgromadzenia sporej sumy oszczędności, które będą stanowić wkład własny. Co w sytuacji gdy nie dysponujemy taką sumą? W dzisiejszym artykule podpowiemy w jaki sposób rozwiązać taki problem.

 

Czy zakup mieszkania bez wkładu własnego jest możliwy?

Tak, a stało się to możliwe za sprawą Polskiego Ładu.  Ustawa ta weszła w życie 26 maja 2022 roku i  wprowadziła szereg zmian gospodarczych, a jednym z jej celów jest zmniejszenie nierówności społecznych, między innymi tych wynikających z sytuacji finansowej.  Taką możliwość daje program “Mieszkanie bez wkładu własnego”. Daje on możliwości zakupu mieszkania osobom, którym sytuacja finansowa pozwala na regularne spłacanie rat kredytu, lecz nie posiadają oni wkładu własnego, który jest niezbędny do uruchomienia kredytu. Dzięki temu rozwiązaniu być może uda się zaspokoić potrzeby mieszkaniowe wszystkich Polaków. Warto zaznaczyć, że zazwyczaj banki wymagają wkładu własnego na poziomie 20% wartości kredytu, co dla wielu osób jest sporą przeszkodą.

Mieszkanie bez wkładu własnego – jakie warunki należy spełnić? 

Aby je poznać, warto przeczytać treść ustawy z 1 października, która zawiera informacje o gwarantowanych kredycie mieszkaniowym. Pierwszą istotną informacją jest fakt, że nieruchomości, na które może zostać udzielony gwarantowany kredyt mieszkaniowy, zostały objęte limitem cen za m2. Limity te różnią się w poszczególnych miastach. Jest to również zależne od rodzaju rynku – sytuacja będzie różna na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym. Kolejny ważny warunek wiąże się z koniecznością prowadzenia gospodarstwa domowego w Polsce. Jeśli kredytobiorca prowadzi je poza granicami kraju musi posiadać obywatelstwo polskie lub, jeśli nie spełnia tego warunku, musi prowadzić gospodarstwo domowe wspólnie z osobą, która takie obywatelstwo posiada. Wówczas kredyt zostanie im udzielony wspólnie. Osoby, które wchodzą w skład takiego gospodarstwa domowego, nie mogą w tym czasie posiadać prawa własności do innego mieszkania lub domu, a jeśli je posiadają, powinny zrzec się go pięć lat przed złożeniem wniosku o kredyt. Wyjątkiem od tej reguły są rodziny wielodzietne, które mogą posiadać jedno mieszkanie lub dom, ale w tym przypadku również zostały nałożone pewne limity. W przypadku rodzin z dwójką dzieci powierzchnia użytkowa tego domu lub mieszkania nie może przekroczyć 50 m², z trójką dzieci – 75 m², a z czwórką – 90 m².

 

 

Kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Z programu “Mieszkanie bez wkładu własnego” mogą skorzystać nie tylko rodziny z dziećmi, ale także małżeństwa, pary, single. Dodatkowo jest możliwość tzw. spłaty rodzinnej, co oznacza, że wraz z powiększaniem się rodziny, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał pomocy w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Rodziny, w których na świat przyjdzie drugie dziecko mogą oczekiwać kwoty 20 000 zł, natomiast w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka i kolejnego kwota ta wyniesie 60 000 zł.

 

 

Podsumowując, program ten ma wiele zalet i na pewno umożliwi wielu Polakom zakup wymarzonego mieszkania. Żeby poznać więcej szczegółów programu i sprawdzić czy masz możliwość skorzystania z niego, skontaktuj się z naszym Doradcą Finansowym

  📞 (+48) 602 486 397 Mateusz Paluch

   📞 (+48) 791 366 533 Wojtek Obrzut

   📞 (+48) 502 596 054 Krzysztof KękuśConsilo Finanse i Nieruchomości