Kredyt obrotowy dla firm. Poznaj główne korzyści

Kredyt obrotowy to produkt bankowy przeznaczony do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Można się o niego starać, gdy potrzebne są niezbędne środki na m.in. zakup drobnego wyposażenia, towarów, środków do produkcji, a także na pokrycie kosztów administracyjnych czy zatrudnienia personelu lub opłacenie bieżących faktur. Jest to bardzo popularne narzędzie kredytowe, szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyt obrotowy, potocznie zwany również “obrotówką”, może być udostępniony zarówno w rachunku bieżącym, jak i w rachunku kredytowym.

W tym artykule podpowiemy, czy ten produkt finansowy rzeczywiście jest korzystny dla przedsiębiorstw oraz kiedy firma może ubiegać się o jego uzyskanie.

Kredyt obrotowy: na rachunku bieżącym i na rachunku kredytowym

  • Kredyt na rachunku bieżącym. Firma w ramach posiadanego w banku rachunku może ubiegać się o przyznanie limitu zadłużenia. Gdy będzie potrzebować środków na bieżące wydatki, można pozyskać je z rachunku do wysokości przyznanego limitu. Każda z późniejszych wpłat na konto firmowe zmniejsza saldo zadłużenia. Środki na bieżące wydatki można pozyskać szybko, bez konieczności każdorazowego przedstawiania bankowi informacji, na jaki cel potrzebujemy pieniędzy.
  • Kredyt na rachunku kredytowym. Przedsiębiorca ubiegający się o ten wariant kredytu obrotowego musi przedstawić w banku biznesplan, w którym opisze cel, na jaki przeznaczone będą środki. W tym przypadku wyznaczony jest precyzyjny termin spłaty zadłużenia. Wypłata środków może następować jednorazowo lub w transzach.

Główne zalety kredytu obrotowego

  • Możliwość przeznaczenia środków na bieżące wydatki związane z działalnością.
  • Środki mogą być wykorzystane nie tylko na inwestycje w środki trwałe, ale również na spłatę wcześniejszych zobowiązań.
  • Kredyt obrotowy można uzyskać w krótkim czasie, więc sprawdza się w przypadku inwestycji wymagających szybkiej decyzji.
  • W przypadku kredytu obrotowego na rachunku bankowym nie trzeba wskazywać celu ubiegania się o środki finansowe.
  • Długość okresu kredytowania jest elastyczna i może wynosić od 1 roku nawet do 5 lat.
  • Nieskomplikowana procedura udzielania kredytu obrotowego.


Consilo Finanse i Nieruchomości