Jak szybko sprzedać działkę? Poradnik w V krokach.

Właściciele niezabudowanych gruntów często nie są świadomi, że sprzedaż takiej nieruchomości wymaga dokładnego przygotowania się do niej. Zanim przystąpimy do sprzedaży, warto zapoznać się z niezbędnymi dokumentami. Jest ich w tym przypadku nieco więcej niż przy sprzedaży domu czy mieszkania.

Zastanawiasz się jak szybko sprzedać działkę? Jeśli tak, zapoznaj się z naszymi wskazówkami!

Krok I Sprawdź dokumenty i stan terenu działki

Na początku drogi do sprzedaży, konieczne jest sprawdzenie statusu działki, dzięki czemu uzyskamy szereg istotnych informacji, między innymi będziemy w stanie określić czy jest to działka rolna, budowlana, usługowa, a może leśna. Aby się tego dowiedzieć, należy sprawdzić czy działka leży na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Jest to akt prawa miejscowego uchwalany przez gminę który określa wytyczne dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu czyli mówiąc prościej co na danej działce możemy wybudować oraz w jaki sposób możemy dokonywać jej podziałów.

W przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania na danym terenie aby móc określić możliwość i rodzaj zabudowy należy wystąpić o decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) potocznie zwane W(u)Z(etkami). Jej celem jest ustalenie czy dane zamierzenie inwestycyjne nie naruszy ładu przestrzennego oraz może regulować parametry planowanej inwestycji (np. wysokość, kształt i kolor budynku). 

Krok II Sprawdź czy działka ma zapewniony dostęp do drogi

Jeśli zależy nam na sprzedaży działki, powinniśmy upewnić się czy ma ona zapewniony dojazd oraz czy mamy prawo by z tej drogi korzystać. Informacje te można uzyskać w urzędzie gminy, podając numer działki i prosząc o informację, czy droga do niej prowadząca jest drogą prywatną, czy gminną. Jeśli okaże się, że jest to droga prywatna, należy sprawdzić jej księgę wieczystą. Działka bez dostępu do drogi może być niemożliwa do sprzedaży. 

Krok III Sprawdź uzbrojenie działki

Uzbrojenie działki, czyli dostęp do mediów, jest bardzo ważne, ponieważ podnosi ono jej wartość i atrakcyjność. Jeśli działka posiada uzbrojenie, nie musimy ponosić dodatkowych kosztów przyłączenia jej do sieci. W innym wypadku ważne będzie w jakiej odległości od granic działki znajdują się przyłącza: gaz, woda, kanalizacja, prąd, telekomunikacja.  Aby sprawdzić stan najbliższego uzbrojenia, należy pobrać z Urzędu Gminy mapę zasadniczą.

Krok IV Sprawdź, czy Twoja działka nie jest większa niż typowo budowlane (do 30 arów)

Jeśli posiadamy działkę znacznie większą, zalecana jest konsultacja z geodetą, który ustali podział terenu na mniejsze części. Ważna jest tutaj kolejność: najpierw dzielimy działkę, a dopiero później występujemy o warunki zabudowy na każdą z nowo wydzielonych obszarów. Należy pamiętać, że warunki wydane na całą działkę po jej podziale wygasają. 

Krok V Sprawdź terminowość wymaganych dokumentów

Warunki zabudowy są wydawane bezterminowo. Inaczej jest w przypadku pozwolenia na budowę – ważność tego dokumentu to okres trzech lat. O pozwolenie na budowę możemy wstąpić jeśli posiadamy konkretny projekt budynku i gdy działka jest budowlana (albo Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy dopuszcza jej zabudowę).

Podsumowując, do sprzedaży działki budowlanej należy się odpowiednio przygotować. Nie można zapomnieć o sprawdzeniu dokumentów i ważnych kwestii prawnych. Aby sprzedać nieruchomość z zyskiem, konieczne jest poświęcenie czasu, które upewni nas o faktycznym stanie działki.Consilo Finanse i Nieruchomości