Dla kogo kredyt hipoteczny?

Kredyty hipoteczne są bardzo popularną formą kredytowania w Polsce. Zobowiązanie to, jak pokazują raporty BIK, spłacamy bardzo regularnie. Nie każdy jednak może liczyć na pozytywną decyzję kredytową. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać kredyt hipoteczny.


Wiek
Aby móc starać się o przyznanie kredytu hipotecznego, trzeba mieć ukończone 18 lat. Banki chętniej przyznają kredyty osobom młodszym. Wynika to z okresu, na jaki przyznawany jest kredyt. Dla banku ważny jest wiek kredytobiorcy w chwili, kiedy umowa będzie się już kończyła. Starszy emeryt może mieć w takiej sytuacji problem z uzyskanej pozytywnej decyzji. Jest kilka sposobów na uzyskanie kredytu w podeszłym wieku. Można wykupić polisę na życie i cesję na bank, można zapewnić wysoki wkład własny, albo znaleźć młodszego współkredytobiorcę. Te działania mają na celu zabezpieczenie pożyczonych pieniędzy i ułatwienie bankowi ich odzyskania w razie śmierci kredytobiorcy.


Zdolność kredytowa
Można ją obliczyć korzystając z odpowiednich kalkulatorów. Ujmując to w prostych słowach – jest to maksymalna kwota kredytu, jaką jesteś w stanie spłacić w określonym czasie. Im większą masz zdolność kredytową, tym więcej opcji kredytu będziesz mieć do wyboru.


Twoja historia kredytowa
Bank sprawdza historię zaciągniętych wcześniej zobowiązań, opóźnienia w regulacji rachunków oraz zaistniałe długi. Otrzymuje te informacje od Biura Informacji Kredytowej, gdzie jest zapisana cała Twoja kredytowa przeszłość. Wszystkie opóźnienia w spłatach, zadłużenia i inne potknięcia finansowe negatywnie wpływają na ocenę płynności finansowej kredytobiorcy.


Wkład własny
Są to środki, którymi dysponuje kredytobiorca na pokrycie części kosztów inwestycji – np. zakupu mieszkania albo budowy domu. Starając się o kredyt hipoteczny, musimy mieć wkład własny, jest to rodzaj zabezpieczenia inwestycji.


Wszystkie wymienione wyżej czynniki mają bezpośredni wpływ na decyzję kredytową. Pewność o otrzymaniu kredytu hipotecznego uzyskasz dopiero w banku, ale wcześniej możesz oszacować jakie jest prawdopodobieństwo uzyskania w Twojej sytuacji pozytywnej decyzji kredytowej.Consilo Finanse i Nieruchomości