Czym jest kredyt krótkoterminowy dla firm?

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych rodzajów kredytów, które różnią się warunkami, wysokością zobowiązania, a także dopuszczalnym okresem spłaty. Skupimy się na podziale z uwzględnieniem tego ostatniego czynnika, czyli okresu spłaty.

Uwzględniając okres kredytowania, możemy dokonać klasyfikacji kredytów na:

  • krótkoterminowe
  • średnioterminowe
  • długoterminowe

Przedmiotem zainteresowania w tym artykule będą kredyty krótkoterminowe dla firm.

Specyfika kredytów krótkoterminowych dla firm

Kredyty krótkoterminowe, jak sama nazwa wskazuje, udzielane są na stosunkowo krótki okres kredytowania, najczęściej od 12 do 24 miesięcy. Najczęściej zobowiązanie dotyczy niewielkich kwot niezbędnych na bieżące finansowanie prowadzonych inwestycji, np. zakup sprzętu.

Opłacalność tego rodzaju zobowiązań finansowych zależy w dużej mierze od sytuacji finansowej danego przedsiębiorstwa, a także jego potrzeb. Bardzo często jednak jest to jedno z najwygodniejszych narzędzi kredytowych, które pozwala na szybkie i stosunkowo bezproblemowe uzyskanie niezbędnych środków na sfinansowanie bieżących wydatków.

Kredyt obrotowy przykładem krótkoterminowych zobowiązań dla firm

Doskonałym przykładem zobowiązań krótkoterminowych dla firm jest kredyt obrotowy, który cieszy się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jest to narzędzie, które służy do finansowania wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy. Wysokość takiego kredytu uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Daje jednak sporą elastyczność zarówno w zakresie możliwości rozdysponowania środków, jak i późniejszej spłacie (można go spłacać w ratach lub jednorazowo).

Jest to kredyt przypisany do konkretnej firmy, nie do właścicieli. Sama procedura przyznawania kredytu obrotowego jest dość uproszczona i sprawna. Dość szybko uzyskuje się zarówno decyzję o przyznaniu kredytu, jak i niezbędne środki.

Eksperci finansowi Consilo zapewniają kompleksowe wsparcie firmom, które ubiegają się o kredyty krótkoterminowe, takie jak np. kredyt obrotowy. Przedstawiamy różne możliwości finansowania, które są aktualnie dostępne na rynku, dzięki czemu można dobrać produkt idealnie dopasowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.Consilo Finanse i Nieruchomości