Kredyt hipoteczny. Czy wiek kredytobiorcy ma znaczenie?

Kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie finansowe, które może trwać nawet kilkadziesiąt lat. Zanim kredytobiorca otrzyma pozytywną decyzję kredytową, banki weryfikują wiele czynników, takich jak historia kredytowa czy dochody danej osoby. Jednym z kryteriów jest wiek kredytobiorcy. W tym artykule przeanalizujemy jakie znaczenie ma wiek przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny oraz jakie są potencjalne konsekwencje dla młodszych i starszych kredytobiorców.

Dlaczego wiek kredytobiorcy jest ważny?

Minimalny wiek, który umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego to 18 lat – tylko osoba pełnoletnia może dokonywać czynności prawnych. Kredytobiorcy poniżej 30 lat często znajdują się na początku swojej kariery zawodowej. Może to oznaczać, że ich dochody są niższe i mniej stabilne w porównaniu do osób starszych z większym doświadczeniem zawodowym. Banki mogą to uwzględniać i może to wpływać na zdolność kredytową. Z drugiej strony, młodsze osoby mają więcej czasu na spłatę kredytu, co może być pozytywnie oceniane przez banki.

Starsi kredytobiorcy mogą napotkać na pewne trudności przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny z powodu zbliżającego się wieku emerytalnego lub przebywania na emeryturze, ponieważ banki biorą pod uwagę możliwość uzyskiwania dochodów przez cały okres spłaty. Kodeks cywilny nie reguluje maksymalnego wieku kredytobiorcy więc jest to zagadnienie bardziej złożone. Instytucje finansowe często stosują własne ograniczenia dotyczące maksymalnego wieku kredytobiorcy w momencie spłaty kredytu. Bankom zależy na terminowej spłacie zobowiązania. Ustanowienie granicy wieku minimalizuje ryzyko braku spłat należności na przestrzeni całego okresu kredytowania.

Jaka jest górna granica wieku kredytobiorcy?

Każdy bank indywidualnie ustala maksymalny wiek kredytobiorcy. Górna granica wieku w momencie spłaty zobowiązania hipotecznego może wynosić 67, 70, 75 lub 80 lat w zależności od wybranego banku. Jest to granica, która oznacza spłatę kredytu w danym wieku. Przykładowo, jeśli chcemy spłacić kredyt w wieku 75 lat, musimy go zaciągnąć nie później niż w wieku 45 lat. Emeryci mogą uzyskać kredyt hipoteczny z krótszym okresem spłaty, zazwyczaj trwającym od 5 do 15 lat. W wielu przypadkach konieczne jest wykupienie dodatkowych polis ubezpieczenia na życie z cesją na bank.

Kiedy emeryt nie ma szans na uzyskanie kredytu?

Banki zwykle odmawiają kredytu osobom powyżej 80 roku życia, ubiegającym się o kredyt na 20 lat – czyli osobom, które są w tak zwanym wieku maksymalnym. Odmowa może spotkać również osoby, które wcześniej posiadały kredyt i nie spłacały należności w terminie, oraz osoby z niską emeryturą, która może okazać się niewystarczająca na pokrycie raty i kosztów codziennego życia.

Podsumowując, wiek kredytobiorcy, choć nie jest najważniejszym kryterium, również może mieć wpływ na ocenę zdolności kredytowej, zwłaszcza u osób bardzo młodych lub starszych. Planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego w drugiej połowie życia warto skorzystać z pomocy Eksperta Finansowego, który przeanalizuje indywidualne kryteria banków i  pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę, dopasowaną również do wieku kredytobiorcy. Warto również pamiętać, że kredyt gotówkowy może otrzymać osoba w każdym wieku.

Umów się już dziś:

📞 (+48) 668 346 042 Mariusz Nędza
📞 (+48) 791 366 533 Wojtek Obrzut
📞 (+48) 502 596 054 Krzysztof Kękuś


Consilo Finanse i Nieruchomości